Inspiration from BhagavadGita to Keep Going

Many times, we get demotivated / discouraged to do a particular task.It could be because we think it might not be right to do it ORwe worry about the outcome ORwe think we don't have the capacity to do it ORsomeone made hurtful / doubtful remarks about our work. BhagavadGita gives us pointers to motivate … Continue reading Inspiration from BhagavadGita to Keep Going

Let Everything Be As It Is (Author: RamaMurthy)

ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ‌ನಿಗೆ ಹುಶಾರಿಲ್ಲ‌, 3 ದಿನ‌ admit ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ checkup ಮಾಡೋಣ‌ ಅoತ‌ ನಾರಾಯ‌ಣ‌ ಹೃದ‌ಯಾಲ‌ಯ‌ ದ‌ವ‌ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅoತ‌ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆನ್ನೆ, ನೋಡಿಕೊoಡುಬ‌ರೋಣ‌ ಅoತ‌ ನಾನು, ರ‌ತ್ನ‌ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಯಾಕೋ ತುoಬಾ weak ಆಗಿದಾನೆ ಅoತ‌ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸಾoತ್ವ‌ನ‌ದ‌ ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ, ನ‌ಮ್ಮ‌ ಅಮ್ಮ‌, ಅವ‌ರ‌ಮ್ಮ‌‌ ಎಲ್ಲ‌ರ‌ನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊoಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ, ಯಾವುದೋ ಒoದು ವಿಷ‌ಯ‌ ಮಾತಾಡ‌ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೋ ವಾದ‌ವೇ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಏನೋ ಅಂತೂ ಒಂದು conclusion ಗೆ … Continue reading Let Everything Be As It Is (Author: RamaMurthy)

Existence of God (Author: RamaMurthy)

ದೇವರಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಈ ಪಶ್ನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳೇನು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು, ಚಿದಂಬರನ ತಾಯಿಯವರೂ (ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ದಿವಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ) ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಾವೂ ಚಿದಂಬರ ಶಾಲಾ ಸಹಪಾಠಿ ಗಳು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು, ಚಿದಂಬರನ ತಾಯಿಯವರೂ ಶಾಲಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರು. ಹೀಗೇ, ಏನೇನೋ ಹರಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದವನು ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ … Continue reading Existence of God (Author: RamaMurthy)

Being Non-Judgmental

ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವದು ಸರಿಯಿದಲ್ಲವೆನುತ । ಹರಡಿಕೊಳಬೇಡ ಮುಳ್ಳನು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ ।। ಕೊರೆಯಾದೊಡೇನೊಂದು ನೆರೆದೊಡೇನಿನ್ನೊಂದು । ಒರಟು ಕೆಲಸವೊ ಬದುಕು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।। "This is not right, that is not correct": Saying thus, spread not thorns on your bed. So what if something is not perfect? Life is but a rough job. –Mankuthimma